Danh mục sách giáo khoa lớp 1 – Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Năm học: 2023-2024

 

Stt

Tên sách Tên lô gô
bộ sách
Tên tác giả Nhà xuất bản

Ghi chú

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với cuộc sống – Tác giả: Bùi mạnh Hùng, Lê Thị Lan Anh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2 Toán Kết nối tri thức với cuộc sống Tác giả: Hà Huy Khoái Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Đạo Đức Chân trời sáng tạo Tác giả: Đinh Phương Duy  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4 TNXH  Chân trời sáng tạo) Tác giả: Đỗ Xuân Hội  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5 Giáo dục thể chất  Chân trời sáng tạo Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6 Âm nhạc  Cùng học để phát triển năng lực) Tác giả: Hoàng Long Nhà xuất bản GD VN
7 Mĩ thuật  Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục  Tác giả: Nguyễn Thị Nhung- Nguyễn Tuấn Cường Nhà xuất bản GD Việt Nam
8 Hoạt động trải nghiệm Vì sự bình đẳng và dânchủ trong giáo dục) Tác giả: Phó Đức Hòa- Bùi Ngọc Diệp Nhà xuất bản GD Việt Nam